Trenčiansky samosprávny kraj – implementácia FONS Enterprise

Od roku 2018 začali používať 3 nemocnice TSK (v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave) systémy produkčného radu FONS na svojich klinických a SVLZ pracoviskách, i v nemocničnej lekárni. Okrem iného sa implementujú na oddeleniach a ambulanciách sklady liečiv aj so sledovaním spotreby na pacienta a riadiace informácie manažérskeho systému pre vedenie nemocníc aj pre TSK.

 

Zobraziť viac  


Pracujeme s DRG

Cieľom stretnutia je informovať Vás o súčasnom stave a možnostiach práce v NIS MEDEA, navzájom sa informovať o postupoch pri kódovaní podľa DRG vo Vašich nemocniciach a spoločne pripraviť návrhy ako dopracovať aplikáciu pre komfortnejšie zaraďovanie prípadov podľa metodiky DRG.

(viac…)

Zobraziť viac  


INMED 2017 (10. – 11. října 2017)

Již v těchto dnech začínají přípravy na tradiční česko-slovenskou konferenci INMED. Stejně jako v minulých letech i letos konference nabídne nejnovější informace z oblasti krajského zdravotnictví, e-health (elektronického zdravotnictví), další část bude zaměřena na právní aspekty poskytování zdravotní péče a v neposlední řadě na každoročně diskutované téma, úhrady zdravotní péče. Minulé ročníky byly pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účastí lékaři získali 9 kreditů a zdravotní sestry 3 kredity. (viac…)

Zobraziť viac  StaproPANAKEA už aj v Dolnom Kubíne – vo štvrtej nemocnici Žilinského samosprávneho kraja

V rámci zjednotenia informačných systémov pre liekovú logistiku v nemocniciach ŽSK bol v priebehu marca až júna 2016 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín implementovaný systém StaproPANAKEA.
Systém sa používa na 20 pracoviskách DONSP. V ústavnej lekárni sú zavedené centrálne sklady liekov a ZM a na vybraných oddeleniach klinické sklady. Elektronické objednávanie liekov a ZM sa realizuje na všetkých pracoviskách, ktoré odoberajú lieky alebo ZM z centrálneho skladu ústavnej lekárne. V procese implementácie boli dodané aj prenosné terminály čiarových kódov pre ústavnú lekáreň a stacionárne terminály pre výdaj na klinických skladoch. Používanie terminálov umožňuje automatizovaný zber údajov pri distribúcii liekov a ZM v rámci zariadenia aj pri výdajoch do spotreby na oddeleniach.
Nad systémom liekovej logistiky bude vytvorený dátový sklad pre centrálny Reporting liekovej logistiky ŽSK.
Systém už funguje pre nemocnice v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Implementáciou v Dolnom Kubíne bude zabezpečená komplexnosť dát pre potreby ŽSK pri obstarávaní a sledovaní spotreby liekov v jednotlivých ZZ.

Zobraziť viac  


Stretnutie užívateľov FONS Openlims

Stretnutie je určené pre kľúčových užívateľov Laboratórneho informačného systému FONS Openlims, pre získanie detailnejšieho prehľadu o možnostiach a konfigurácie systému. Je zamerané na aktuálne problematiky ako aj na niektoré ďalšie dôležité témy. (viac…)

Zobraziť viac  Winterfórum 2016

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. sa v dňoch 31.01.2016 – 05.02.2016 zúčastnila rádiologickej konferencie Winterfórum 2016, ktorá sa už tradične konala vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom plese. (viac…)

Zobraziť viac  


Pour Féliciter 2016

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám za celý kolektív spoločnosti STAPRO prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

PF-2016-sk

Zobraziť viac