Jednoducho nahrádza výmenu papierových informácií
efektívnou, užívateľsky aj systémovo prívetivou, elektronickou
komunikáciou.

FONS Integration

FONS Integration zahŕňa oblasť integračných a komunikačných riešení a produktov pre integráciu rôznych systémov do komplexných riešení výmeny a zdieľaní informácií, ako v rámci zdravotníckeho zariadenia, tak medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti navzájom. Integrácia umožňuje okamžitú dostupnosť informácií tam, kde sú potrebné, odbúrava duplicitné zadávanie dát, znižuje chybovosť. Rozvíja autorizované a zabezpečené využitie a zdieľanie elektronickej zdravotníckej dokumentácie.

-20 %

času potrebného na objednanie pacienta

-25 %

času vďaka online komunikácii medzi poskytovateľmi ZS

-80 %

nákladov na zdieľanie zdravotnej dokumentácie

Webdiár

Je internetová rezervačná služba pre online objednávanie lekárskej starostlivosti cez internet. Umožňuje pacientom alebo ich rodinným príslušníkom rovnako ako ich ošetrujúcim lekárom naplánovať a objednať cez internet potrebné vyšetrenia priamo v zdravotníckych zariadeniach napojených na rezervačný systém. Rezervačný systém môže byť ako služba prevádzkovaná aj v rámci kraja alebo reťazcov zdravotníckych zariadení. FONS Integration Produktový list - FONS Integration Webdiár

eRadiologia.sk - online žiadanky a nálezy na rádiologické vyšetrenia

Web portál eRadiologia.sk slúži primárne odosielajúcim lekárom na vystavenie elektronickej žiadanky na MR vyšetrenia v sieti Pro Diagnostic Group a.s., pričom žiadanka je doručená priamo do rádiologického informačného systému FONS Enterprise. Registrovaní lekári získajú výhodu navyše, spätne je im na portál doručená elektronická verzia nálezu ihneď po jeho validácií rádiológom, ktoru môžu veľmi jednoducho skopírovať do dokumentácie pacienta. Portál je zabezpečený https certifikátom najvyššej úrovne, celá komunikácia medzi prehliadačom a serverom tak prebieha šifrovaným spôsobom. V blízkej budúsnosti sa pripravuje rozšírenie portálu o integráciu obrazovej dokumentácie, čím odosielajúci lekár získa možnosť nahliadnuť na snímky pacienta veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom.

MISE

Vytvára veľmi bezpečné komunikačné prostredie pre prenos správ v ľubovoľnom formáte (najčastejšie v dátovom štandarde DASTA) medzi pripojenými účastníkmi (poskytovatelia zdravotníckych služieb – PZS). Tento prenos spĺňa legislatívne požiadavky Slovenskej republiky na ochranu citlivých dát. Služba má široké uplatnenie pri odovzdávaní laboratórnych žiadaniek a výsledkov, röntgenových nálezov, lekárskych správ apod. medzi zdravotníckymi zariadeniami. MISE zaisťuje prenos zašifrovaných správ na báze štandardných protokolov pre elektronickú komunikácii.

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO