Stretnutie užívateľov FONS Openlims

Stretnutie je určené pre kľúčových užívateľov Laboratórneho informačného systému FONS Openlims, pre získanie detailnejšieho prehľadu o možnostiach a konfigurácie systému. Je zamerané na aktuálne problematiky ako aj na niektoré ďalšie dôležité témy. Témy sú zaradené s cieľom poskytnúť informácie potrebné pre efektívnejšie využívanie Laboratórneho informačného systému FONS Openlims v praxi.
Zároveň sme poskytli priestor užívateľovi z praxe, ktorý sa rozdelí o vlastné skúsenosti z vybranej témy, čo dá priestor na vzájomnú výmenu informácií medzi užívateľmi. Ďalšia diskusia ku konkrétnym témam, ktoré Vás zaujímajú bude možná aj prostredníctvom individuálnych konzultácií počas celého stretnutia.
Každý účastník môže vopred pri prihlasovaní zaslať otázku, ktorú chcete prediskutovať s konzultantmi na stretnutí, aby sme si mohli pripraviť kvalifikované odpovede.

Kompletné informácie vrátane registračného formulára nájdete na stránkách stretnutia.

Vopred ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom,
Zuzana Verešpejová
organizačný garant

Mgr. Daniel Pršek
odborný garant