Prehlásenie o prístupnosti

Tieto webové stránky boli vytvorené s dôrazom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť pre všetkých užívateľov. Zdrojový kód webu bol vytvorený podľa štandardu HTML5 a vizuálne formátovanie je riešené pomocou kaskádových štýlov (CSS2CSS3).

Pri tvorbe webu bolo prihliadané na zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG 1.0 a podľa zásad projektu Zjednotenej organizácie slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Všetky texty webu je možné ľubovoľne zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov prehliadača.

Na moderných prehliadačoch (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 a vyšších) je podporovaný responzívny dizajn. Obsah webovej stránky sa automaticky prispôsobuje aktuálnej šírke okna prehliadača.


Klávesové skratky

Pre navigáciu medzi dôležitými stránkami webu je možné použiť nasledujúce klávesové skratky.

 • Modifikačné klávesy + 0 – Prehlásenie o prístupnosti
 • Modifikačné klávesy + 1 – Úvodná stránka
 • Modifikačné klávesy + 2 – Kontakty
 • Modifikačné klávesy + 3 – Mapa stránok

Modifikačné klávesy sa líšia podľa použitého prehliadača.

Internet Explorer pre Windows

 • Stlačte ľavý Alt + Shift + príslušné číslo
 • Pre kláves čísla použite horný riadok na klávesnici
 • Potom potvrďte klávesom Enter

Chrome a Firefox pre Windows

 • Stlačte ľavý Alt + Shift + príslušné číslo
 • Pre kláves čísla použite horný riadok na klávesnici

Opera pre Windows a OS X

 • Stlačte ľavý Shift + Esc a následne stlačte príslušné číslo
 • Pre kláves čísla použite numerický blok vpravo na klávesnici

Safari, Chrome a Firefox pre OS X

 • Stlačte Ctrl + Alt + príslušné číslo
 • Pre kláves čísla použite numerický blok vpravo na klávesnici

Kontakt na webmastera

Ak nenájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo by podľa Vás neodpovedalo požiadavkám prístupnosti, napíšte nám. Budeme sa snažiť prípadné nedostatky odstrániť.