Sme významným dodávateľom informačných systémov
a zároveň aj poskytovateľom služieb v oblasti informačných
technológii pre zdravotníctvo.
INFORMÁCIE
V CENE ŽIVOTA

O spoločnosti

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je popredným dodávateľom softwaru a služieb pre nemocnice a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na stredoeurópskych trhoch.

Vytvárame software pre všetky oblasti v zdravotníctve – lekárske (nemocničné informačné systémy, laboratórne systémy), ale tiež nelekárske (manažérske informačné systémy, stravovacie systémy, logistika skladov a mnoho ďalších). Dodávame komplexné riešenie založené na vlastných produktoch doplnených všetkými súvisiacimi službami vrátane dlhodobej podpory a outsourcingu zdravotníckych informačných systémov. Naše systémy uľahčujú a zefektívňujú prácu nielen lekárom, sestrám a managementu zdravotníckych zariadení, ale zaisťujú aj väčšiu bezpečnosť pre pacientov. Naše expertné konzultačné služby umožňujú poskytovateľom starostlivosti efektívne kontrolovať kvalitu vykazovania a udržiavať efektívne zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Dlhodobo sa zameriavame na elektronizáciu zdravotníctva a bezpečné zdieľanie zdravotníckej dokumentácie medzi jednotlivými účastníkmi zdravotnej starostlivosti.

NISNemocničný IS

LISLaboratórny IS

MISManažérsky IS

Biele čísla na ikonkách v mape predstavujú počet inštalácií príslušného IS v danej lokalite. Mesta znázorňujú aj čiastočné inštalácie modulov.

História

Od založenia spoločnosti v roku 1990 sme učinili mnoho významných krokov, ktoré upevňujú pozíciu firmy na trhu, posilňujú jej význam a stabilitu. Medzi udalosti, ktoré si ceníme, patrí napríklad založenie pobočky na Slovensku. Vlastníme certifikáty, ktoré dokazujú našu spoľahlivosť a bezpečnosť na poli IT. Expandujeme na zahraničných trhoch a získali sme mnoho akvizícií firiem. V súčasnej dobe máme viac ako 250 zamestnancov a naše produkty a služby poskytujeme väčšine poskytovateľom starostlivosti v Českej a Slovenskej republike a rovnako sme významnými dodávateľmi aj na zahraničných trhoch.
1990
Založená spoločnosť STAPRO s.r.o.
1995
Založená dcérska spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
2003
Predaj divízie AMICUS, Uzatvorenie poradenskej divízie Noris
2004
Viac ako 70% výnosov tvoria služby
2005
Fúzia so spoločnosťou AKORD SOFTWARE s.r.o.
2006
Nový výkonný riaditeľ Ing. Leoš Raibr, LIS tvorí 50% podiel na trhu, NIS tvorí 40% podiel na trhu
2007
Oddelenie spoločnosti cicero Stapro Gropu s.r.o.
2008
Akvizícia GREYFOX, akvizícia MLAB
2010
Akvizícia HiComp
2012
Akvizícia ELAS
2013
Oddelenie spoločnosti BIONIK Stapro Group s.r.o.
2014
Akvizícia MEDIX
2015
Akvizícia Tersinida a.s. (GALEN)
2020
STAPRO s. r. o. je členom koncernu FONS JK Group, a.s.
2021
Akvizícia Scalesoft s.r.o.

Majitelia spoločnosti

Na štarte obrovské šťastie na chytrých a pracovitých ľudí, ktorí nám uverili, že medicína bude potrebovať SW a že nás to uživí. Dnes hrdosť na spoločnosť, ktorá má obrovské znalosti tvorby zdravotníckych aplikácií ca patrí k niekoľkým v Európe, ktorá dokáže vyvíjať a implementovať rozsiahle sofistikované riešenia pre nemocnice a laboratóriá. Veríme v jej potenciál rovnako ako na začiatku.

Ing. Milan Kudrna

Ing. Zdeněk Jirsa

Vedenie spoločnosti

Reprezentujeme jeden z najväčších tímov odborníkov na zdravotnícku informatiku v strednej a východnej Európe, s kumulovanou skúsenosťou niekoľko storočí. Všetku možnú energiu venujeme kontinuálnym inováciám a aj naďalej chceme byť inovačnou špičkou v našom odbore a prinášať maximálnu elektronizáciu, podporovať efektívne zdieľanie a komunikáciu informácií v zdravotníctve.

Ing. Adrián Petrik

riaditeľ a konateľ spoločnosti

Ing. Marián Vaňko

vedúci oddelenia obchodu a marketingu

Tomáš Kováč

vedúci oddelenia konzultačných služieb

Ing. Slávka Vaňková

vedúca ekonomického a mzdového oddelenia

RNDr. Jana Šutá, MBA

vedúca oddelenia riadenia projektov

Ing. Roman Mihaľ, PhD.

vedúci oddelenia IT podpory

Certifikácia

Úsilie o vysokú kvalitu produktov a služieb podporuje systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015.

Od septembra 2007, kedy bol zavedený systém bezpečnosti informácií, je naša spoločnosť schopná aktívne vyhodnocovať svoje riziká na poli ochrany informácií a efektívne uplatňovať kontrolné a riadiace mechanizmy k zachovaniu dôvernosti integrity a dostupnosti týchto informácií. Podarilo sa nastaviť opatrenia tak, aby riziká spojené s únikom našich informačných aktív a aktív našich zákazníkov boli minimalizované. Nastavený systém sme obhájili certifikáciou podľa ISO/IEC 27001:2014.


Download
Stiahnuť certifikáty


Download
Integrovaná politika

 Ing. Milan Kudrna

Ing. Milan Kudrna

Majiteľ spoločnosti

Vyštudoval ČVUT Praha, odbor Výpočtová technika, kde posledné dva roky bol študentom a zároveň zamestnancom fakulty na projektoch IT. Po štúdiách pracoval ako technik, neskôr ako vývojár a školiteľ mikro a mini počítačov. Od roku 1985 sa venoval projektom zavádzania IT do zdravotníctva. Po roku 1989 založil so svojim kamarátom Zdeňkom Jirsom spoločnosť STAPRO s.r.o. Aktivitám v oblasti zdravotníctva sa venuje aj naďalej nielen z pozície spolumajiteľa.

 Ing. Zdeněk Jirsa

Ing. Zdeněk Jirsa

Majiteľ spoločnosti

Vyštudoval ČVUT Praha, odbor Lekárska kybernetika. Od roku 1982 pracoval v Nemocnici Pardubice, kde ako Vedúci výpočtového strediska zavádzal informačné systémy pre jednotky intenzívnej starostlivosti a pre zefektívnenie procesov laboratórneho komplementu nemocnice. Po roku 1989 spolu založil niekoľko spoločností so zameraním na IT v zdravotníctve, vrátane STAPRO s.r.o. V súčasnej dobe pôsobí v oblasti zdravotníckej informatiky a laboratórnej diagnostiky.

 Ing. Adrián Petrik

Ing. Adrián Petrik

riaditeľ a konateľ spoločnosti

Svoje štúdium ukončil vykonaním štátnej skúšky v odbore Ekonomika a manažment podniku na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti pôsobí od roku 2005. Začínal na pozícii konzultant klinických modulov a po získaní praxe prešiel na miesto obchodného manažéra. V roku 2008 sa interným výberom dostal na pozíciu Vedúci obchodného oddelenia. Od januára 2022 vedie našu spoločnosť. Najradšej trávi čas so svojou rodinou v prírode a pri rôznych športových aktivitách.

 Ing. Marián Vaňko

Ing. Marián Vaňko

vedúci oddelenia obchodu a marketingu

Vyštudoval odbor Počítače a programovanie na Elektrotechnickej fakulte na Vysokej škole Technickej v Košiciach. Do našej spoločnosti nastúpil v roku 1996 ako Manažér softvérových produktov. Pôsobil vo viacerých funkciách – Samostatný konzultant LIS, Obchodný manažér, Vedúci úseku konzultačných služieb a aktuálne vedie Oddelenie obchodu a marketingu. Vo svojom voľnom čase chodí rád do prírody, venuje sa skrášľovaniu okolia domu a záhradke.

 Ing. Slávka Vaňková

Ing. Slávka Vaňková

vedúca ekonomického a mzdového oddelenia

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave v študijnom odbore Makroekonomická regulácia. V roku 1997 nastúpila do našej spoločnosti na pozíciu Vedúci ekonóm – účtovník a v súčasnosti zastáva pozíciu Vedúca ekonomického a mzdového oddelenia. Má rada prechádzky v prírode, knihy a spoločnosť svojich blízkych a priateľov.

 RNDr. Jana Šutá, MBA

Jana Šutá, MBA

vedúca oddelenia riadenia projektov

Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, Matematicko – fyzikálnu fakultu. Do našej spoločnosti nastúpila ako manažérka zákaziek v roku 2006. Aktuálne pôsobí na pozícii Vedúca projektového riadenia. Svoju odbornosť si zvyšuje účasťou na rôznych certifikovaných vzdelávacích programoch. Medzi jej obľúbené činnosti patrí záhradkárčenie, hudba, filmy, knihy.

 Ing. Roman Mihaľ, PhD.

Ing. Roman Mihaľ, PhD.

vedúci oddelenia IT podpory

Vyštudoval odbor Kybernetika na Technickej univerzite v Košiciach, kde získal doktorát. Už počas vyučovania na vysokej škole pôsobil aj v praxi, bol súčasťou niekoľkých projektov a pred nástupom do našej spoločnosti pôsobil ako projektový manažér pre eurofondy. Do spoločnosti nastúpil v roku 2016 ako IT špecialista. Vďaka prehľadu, znalostiam a neustálemu vzdelávaniu v oblasti informačných technológií pôsobí od januára 2022 na pozícii Vedúci oddelenia IT podpory. Svoj voľný čas venuje rodine, priateľom, turistike a športu.

 Tomáš Kováč

Tomáš Kováč

vedúci oddelenia konzultačných služieb

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Ružomberku v odbore technicko-informačné služby. Do našej spoločnosti nastúpil v roku 2007 na pozíciu junior konzultant. Svojím neustálym vzdelávaním sa a získavaním nových znalostí pôsobil na pozíciách senior konzultant a hlavný analytik. Od januára 2022 vedie oddelenie konzultačných služieb. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine, turistike, a rád si vychutná kvalitné jedlo pri dobrej hudbe.