Pour Féliciter 2016

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám za celý kolektív spoločnosti STAPRO prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

PF-2016-sk