Stretnutie užívateľov LOGISTIKA – PANAKEA

Stretnutie je určené pre užívateľov modulu LOGISTIKA – PANAKEA NIS MEDEA, ktorí vykonávajú alebo koordinujú prácu s modulom na svojom pracovisku, a správcov, zabezpečujúcich podporu užívateľov pri práci s modulom. Stretnutie vytvára priestor na diskusiu o problémoch práce v lekárni a výmenu skúseností s kolegami z iných zdravotníckych zariadení. Vaše názory môžu priamo ovplyvniť budúce smerovanie modulu, keďže sú pozvaní na stretnutie aj zástupca vývoja Ladislav Picek, systémový analytik Peter Holeček a programátor Dušan Turek zo STAPRO v Pardubiciach.

Zároveň vám poskytneme priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch a nejasnostiach vo forme workshopov ako aj individuálnych konzultácií počas celého stretnutia.
Pre účastníkov stretnutia bude pripravená možnosť odskúšať si prácu s čítačkami čiarových kódov, importy eDL a iné.

Stretnutie sa uskutoční iba pri účasti minimálne 10 účastníkov.

Kompletné informácie vrátane registračného formulára nájdete na stránkách stretnutia.

S pozdravom,
Zuzana Verešpejová
organizačný garant

Ing. Eva Horalová
odborný garant LOGISTIKA PANAKEA