STAPRO, 25 rokov, STAPRO SLOVENSKO 20 rokov, kríž života a život bez papiera – čo tieto veci spája?

IT spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. s centrálou v Košiciach oslavuje tento rok 20 rokov na slovenskom trhu a naša materská spoločnosť STAPRO s. r. o. s centrálou sídliacou v Pardubiciach, na začiatku septembra oslávi 25 rokov na českom trhu. Pri tejto príležitosti odhalí nový firemní design. S produktami spoločnosti sa už stretol priamo či nepriamo každý z vás – vyrába počítačový software pre nemocnice a laboratóriá, a tým sa snaží maximálne zvýšiť elektronickú podporu procesov a eliminovať množstvo papierových dokumentov v nemocniciach.

„Nový firemný vzhľad a webové stránky prispôsobujeme nielen moderným trendom v IT, ale tiež spojenie so zdravotníctvom. To sa prejavuje predovšetkým v logu spoločnosti, ktoré v základe vychádza z kríža života, tento kríž ďalej delíme na šesť našich hlavných produktov. Všetko predstavíme 16. 9. 2015 pri príležitosti osláv 25. výročia založenia spoločnosti STAPRO s.r.o. v Českej republike“

uvádza riaditeľ spoločnosti Ing. Leoš Raibr. Viac predstaví tiež 13. a 14. 10. 2015 na konferencii INMED, ktorú spoločnosť Stapro spoluorganizuje pre zástupcov managementu nemocníc, vedúcich pracovníkov zdravotných poisťovní či Ministerstva zdravotníctva.

Na poli IT v zdravotníctve patrí STAPRO medzi najväčších dodávateľov softwaru v Českej republike, Slovenskej republike, ale aj strednej a východnej Európe a s ich produktami sa môžete stretnúť takmer v každej nemocnici u nás. V dnešnej modernej dobe berieme software a PC v nemocniciach ako samozrejmosť. Pokiaľ ste boli v nemocnici napríklad na rentgene, nemusíte už na snímky čakať a nosiť ich k svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ich založí do Vašej papierovej karty. Dnes už všetko môže fungovať bezpapierovo. Lekári okamžite vidia, či ste na niečo alergický, či ste podstúpili nejakú operáciu, akými liekmi sa liečite atď. To zaisťuje maximálne bezpečie pacienta a lekárom maximálnu dostupnosť množstvu informácií pre fundované rozhodnutie o spôsobe komplexnej liečby. Vytvorenie a údržba takýchto softwarov podlieha nielen moderným požiadavkám lekárov, ale aj prísnym bezpečnostným legislatívnym podmienkam.