STAPRO SLOVENSKO generálnym dodávateľom PACS do Trnavskej fakultnej nemocnice

Fakultná nemocnica (FN) Trnava nahradila klasický snímkový systém digitálnym. V minulých mesiacoch STAPRO aj so svojimi subdodávateľmi zrealizovalo dodávku a inštaláciu PACS. Digitálny systém zabezpečuje elektronizáciu výsledkov zobrazovacích techník v nemocnici a digitalizáciu Rádiologickej kliniky FN.
Integrácia systému PACS s nemocničným systémom StaproMEDEA prevádzkovaným v celej nemocnici umožňuje generovanie modality worklist prostredníctvom odosielania HL7 správ z NIS StaproMEDEA na MWL server a otváranie štúdií priamo z prostredia NIS StaproMEDEA alebo všetkých kompatibilných zobrazovacích pracovných staníc (diagnostických, ambulantných atď.).
Lekári majú röntgenové snímky dostupné okamžite elektronicky. Dôležitý je pre nich taktiež nonstop online prístup do archívu. Zjednodušila sa tak komunikácia s ostatnými pracoviskami a nemocnicami.