Vzhľadom k širokému portfóliu našich
produktov sme zaviedli pre lepšiu prehľadnosť
novú rodinu produktov FONS.

PRODUKTOVÉ 
RADY FONS

FONS

V súčasnosti sú zdravotnícke zariadenia postavené pred úlohy, ktoré vyvolávajú potrebu väčšej miery manažérskeho rozhodovania, presnejších vstupných dát a väčšej miery bezpečnosti pacientov. Vzhľadom k širokému portfóliu našich produktov sme zaviedli pre lepšiu prehľadnosť novú rodinu produktov FONS, pri ktorej garantujeme dlhodobú podporu a vývoj. Pre zavádzanie generačne nových funkcií, rozhraní či kontrol sú aktuálne používané systémy pripravené na rozšírenie o požadované moduly a funkcie, a to bez nutnosti výmeny celých systémov. Toto rozšírenie je šetrné nielen finančne, ale tiež nevyžaduje odstávku systémov, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pacientov, nevyžaduje prevod dát a má nižšie nároky na zaškolenie užívateľov systému.


Najmodernejší klinický informačný systém na stredoeurópskom trhu podporujúci plne bezpapierovú prevádzku v zdravotníctve. Nadčasová koncepcia užívateľského rozhrania s využitím najnovších dostupných technológií prináša vysokú intuitívnosť a jednoduchosť ovládania pre všetkých užívateľov.
Komplexné pokrytie zdravotníckych procesov s integrovanými mechanizmami merania kvality a efektivity starostlivosti.
Najvyšší stupeň konfigurovateľnosti užívateľom pri zachovaní jednotných prístupov k vedeniu pacientskej dokumentácie.

FONS Enterprise


Jedná sa o moderný laboratórny informačný systém overený stovkami pracovísk v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Je určený pre všetky typy laboratórií. Podporuje špecifické pracovné procesy v odbornostiach: biochémia, hematológia, imunológia, serológia, parazitológia, mykológia, virológia, cytológia, genetika, cytogenetika, bakteriológia, transfuziológia. Súčasťou je aj integrovaný laboratórny sklad pre evidenciu chemikálií a spotrebného materiálu.

FONS Openlims


Je sada produktov a nástrojov pre konfiguračnú tvorbu komplikovaných štruktúrovaných formulárov s definíciou work-flow a zložitou logikou. Elektronický spôsob vykazovania do celého radu národných alebo odborných registrov.
Komplexné riešenie definícií kontrol a workflow nad vkladanými dátami.

Jednotlivé produkty FONS Flexi sú vo väčšine prípadov riešené vo variantoch pre jednotlivé klinické systémy FONS Enterprise a pod.

FONS Flexi


Jednoducho nahrádza výmenu papierových informácií efektívne užívateľsky aj systémovo prívetivú elektronickú komunikáciu. Šetrí čas, peniaze a papier. Integráciou procesov v zdravotníctve rozširuje potenciál existujúcich systémov a prináša zásadnú kvalitatívnu zmenu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Rozvíja autorizované a zabezpečené využitie a zdieľanie elektronickej zdravotnej dokumentácie.

FONS Integration


FONS Reports predstavuje integračný nástroj na čerpanie a spracovanie dát z rôznych prevádzkových systémov. Umožňuje stanoviť a online sledovať hodnotu ukazovateľov, ktoré zaisťujú naplnenie cieľov organizácie aj jednotlivých útvarov. Poskytuje oddelené rozhranie pre jednoduché sledovanie kontrolných ukazovateľov.
Ponúka dedikované komplexné užívateľské rozhranie pre hľadanie príčin problémov a súvislostí v uložených dátach vďaka tomu, že umožňuje rozpad až na primárne dáta.

FONS Reports

NEVIETE SI PORADIŤ?

Neviete , ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO