StaproPANAKEA už aj v Dolnom Kubíne – vo štvrtej nemocnici Žilinského samosprávneho kraja

V rámci zjednotenia informačných systémov pre liekovú logistiku v nemocniciach ŽSK bol v priebehu marca až júna 2016 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín implementovaný systém StaproPANAKEA.
Systém sa používa na 20 pracoviskách DONSP. V ústavnej lekárni sú zavedené centrálne sklady liekov a ZM a na vybraných oddeleniach klinické sklady. Elektronické objednávanie liekov a ZM sa realizuje na všetkých pracoviskách, ktoré odoberajú lieky alebo ZM z centrálneho skladu ústavnej lekárne. V procese implementácie boli dodané aj prenosné terminály čiarových kódov pre ústavnú lekáreň a stacionárne terminály pre výdaj na klinických skladoch. Používanie terminálov umožňuje automatizovaný zber údajov pri distribúcii liekov a ZM v rámci zariadenia aj pri výdajoch do spotreby na oddeleniach.
Nad systémom liekovej logistiky bude vytvorený dátový sklad pre centrálny Reporting liekovej logistiky ŽSK.
Systém už funguje pre nemocnice v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Implementáciou v Dolnom Kubíne bude zabezpečená komplexnosť dát pre potreby ŽSK pri obstarávaní a sledovaní spotreby liekov v jednotlivých ZZ.