Trenčiansky samosprávny kraj – implementácia FONS Enterprise

Od roku 2018 začali používať 3 nemocnice TSK (v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave) systémy produkčného radu FONS na svojich klinických a SVLZ pracoviskách, i v nemocničnej lekárni. Okrem iného sa implementujú na oddeleniach a ambulanciách sklady liečiv aj so sledovaním spotreby na pacienta a riadiace informácie manažérskeho systému pre vedenie nemocníc aj pre TSK.