Pracujeme s DRG

Cieľom stretnutia je informovať Vás o súčasnom stave a možnostiach práce v NIS MEDEA, navzájom sa informovať o postupoch pri kódovaní podľa DRG vo Vašich nemocniciach a spoločne pripraviť návrhy ako dopracovať aplikáciu pre komfortnejšie zaraďovanie prípadov podľa metodiky DRG.

Na stretnutí sa aktívne zúčastnia aj vybraní a skúsení užívatelia z oblasti DRG, aktívne využívajúci možnosti NIS MEDEA (súhrn prípadu, zaraďovanie pomocou groupera, vykázanie).
Bude zamerané prioritne na prácu užívateľov pri správnom kódovaní prípadu DRG s cieľom identifikovať riziká a problémy.
Zároveň Vám chceme poskytnúť priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch a nejasnostiach vo forme workshopu ako aj individuálnych konzultácií počas celého stretnutia.

 

Kompletné informácie vrátane registračného formulára nájdete na stránkách stretnutia.

S pozdravom,
Zuzana Verešpejová
organizačný garant

Ing. Peter Pošefko
odborný garant NIS