Sme významným dodávateľom informačných systémov
a zároveň aj poskytovateľom služieb v oblasti informačných
technológií pre zdravotníctvo.
INFORMÁCIE
V CENE ŽIVOTA
Naše vyspelé riešenia pomáhajú pracovníkom
v zdravotníctve zvyšovať kvalitu a zlepšovať efektivitu
zdravotnej starostlivosti poskytovanej ich klientom.
INFORMÁCIE
V CENE ŽIVOTA
Predstavujeme Vám webovú nadstavbu FONS
Enterprise – Mobilnú vizitu. Koniec papierovania na vizite,
staňte sa lekárom 21. storočia!
MOBILNÁ VIZITA

Produktový rad FONS

Najkomplexnejší rad produktov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich zriaďovateľov. Obsahuje klinické systémy, produkty pokrývajúce laboratórny a radiodiagnostický komplement, manažérske systémy pre lekárov aj management. Súčasťou radu je aj rozsiahle portfólio integračných a komunikačných produktov pre efektívne zdieľanie elektronickej zdravotníckej dokumentácie a elektronickú komunikáciu s pacientom. Poskytuje najmodernejšie prívetivé a intuitívne užívateľské rozhranie postavené na najnovších technológiách. Maximálne podporuje bezpapierovú prevádzku zdravotníckych zariadení. Nadväzuje, rozširuje a nahradzuje funkčnosť našich starších produktových radov. Umožňuje postupné nasadzovanie a pokrývanie definovaných dielčích oblastí.

Zobraziť všetky produkty FONS

FONS

Segmenty

Segmenty

Naša spoločnosť obsluhuje svojimi produktami a službami všetky kľúčové segmenty poskytovania a riadenia zdravotnej starostlivosti. Najvýznamnejšie pokrývame potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulantnej starostlivosti primárnej aj špecializovanej, lôžkovej starostlivosti akútnej aj následnej). Medzi našich dlhoročných zákazníkov patriaaj nielen najväčšie zdravotnícke zariadenia a reťazce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane laboratórií, ale aj menšie lôžkové a ambulantné zariadenia, ktorým vďaka našim skúsenostiam dokážeme nezávisle na veľkosti poskytovať naše produkty a služby k ich maximálnej spokojnosti. Neustálym rozvojom našich produktov kontinuálne pokrývame aj ďalšie špecifické a úzkoprofilové oblasti IT podpory poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť všetky segmenty

Riešenia

Náš dlhoročný know-how z oblasti zdravotníckej informatiky využívame pri vytváraní ucelených riešení. S našou pomocou zdravotnícke zariadenia riešiasvoje každodenné úlohy a problémy tak na operatívnej úrovni, ako aj problémy spojené s úrovňami taktického alebo strategického riadenia. Zameriavame sa nielen na klinické procesy a procesy spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale tiež na obslužné procesy, ktoré významne vstupujú, ako do kvality a efektivity starostlivosti, tak aj do hospodárenia zdravotníckych zariadení. Poskytujeme komplexnú dodávku vrátane všetkých druhov konzultácií, podpory, hostingu a outsourcingu.

Zobraziť všetky naše riešenia

Řešení

V celé Evropě naše systémy využívá přes 200 nemocnic
482 laboratoří s více než 72 000 uživateli.

204
nemocnic

72266
uživatelů

482
laboratoří