Pomoc Ukrajině

Zřejmě každý z Vás intenzivně vnímá, co se děje v současné době na Ukrajině, kdy Ruská federace pod vedením Putina napadla sousední stát vojenskou silou. V Evropě je válka, lidská tragédie, chceme jako holding podpořit obrannou aktivitu Ukrajiny.

Správní rada FONS JK Group, a.s. zastupující společnosti STAPRO s. r. o., MeDila spol s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., BIONIK Stapro Group s.r.o. a CICERO Stapro Group s.r.o.  se rozhodla odeslat na účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze finanční dar ve výši 1 milion korun.

Těm, kteří se rozhodnou z vlastních zdrojů podpořit stejnou či jinou sbírku, předem velmi děkujeme za vyjádřenou sounáležitost. Věříme, že veškerá pomoc bude velmi efektivně využita a nebudeme mít v Evropě dlouhodobě okupované státy, tak jak jsme tomu byli dlouhou dobu zvyklí u nás. 

Celá situace je určitě hrozná a děsivá. Pro nás, kteří žádnou válku nezažili jen velmi těžko představitelná, ale síla vůle, se kterou se brání celá Ukrajina invazi ruských vojsk, je přes všechnu tu hrůzu určitě inspirující aspoň pro to, abychom si utáhli opasky a pomohli, jak jen to bude možné. 

Správní rada FONS JK Group, a.s.