STAPRO – 30 rokov s Vami

Ing. Milan KudrnaMilan-Kudrna
Majitel společnosti

„Vystudoval jsem výpočetní techniku, dnes lépe řečeno IT, a počítače se staly nejenom mým zdrojem obživy, ale i mým koníčkem.

Nejsem však příznivcem překotného pokroku, jako například čip pod kůží, který mi otevře dveře, jehož pomocí zaplatím v supermarketu, nastartuji auto a možná v budoucnu v něm uložený DNA kód bude vybírat partnery vhodné pro založení rodiny.

V kontrastu s těmito, pro mě těžko akceptovatelnými, trendy vidím budoucí rozvoj naší firmy velmi příznivě. Jeho cílem je mimo mnoha jiného:

  • podpora rozhodování lékaře (nikoli rozhodování za lékaře), neboť ten jediný může vzít v úvahu jak objektivní, tak subjektivní pohled na pacienta
  • snížení nákladů na léčbu bez poklesu kvality, protože cena zdravotní péče neustále poroste díky stále se prodlužující době našeho života, rostoucím možnostem medicíny, ale i se zvyšujícím se počtem vážných onemocnění do Evropy zavlečených cestováním, migrací, …
  • aktivní zapojení pacienta do preventivních i léčebných procesů, snadná komunikace s lékařem například přes pacientské portály a mnoho dalšího
  • napojení našich systémů na „wearables“ umožňující individuální diagnostické funkce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přímo na těle pacienta, …
  • snížení personální náročnosti léčby, protože nároky na počty zdravotníků při současné organizaci zdravotnictví by byly nezvládnutelné
  • a to a mnoho jiného zajistit při zachování důvěrnosti informací o každém z nás.

A ještě v jedné věci vidím rozvoj naší firmy optimisticky, a to v kolektivu lidí tvořících STAPRO. Podaří-li se nám udržet ducha tohoto kolektivu jako doposud, nemám o budoucnost STAPRA žádnou obavu.

A proto k třicetinám naší firmy přeji všem mým kolegům, STAPŘÍM zákazníkům, spolupracovníkům, .. v prvé řadě pevné zdraví, štěstí a ještě mnoho dlouhých let s naším STAPREM.“

 

Ing. Zdeněk Jirsa Zdenek-Jirsa
Majitel společnosti

„Že jsme něco založili před 30lety, není veselá skutečnost. Co mne naplňuje dobrým pocitem je současná kondice STAPRA, a to, čemu za svoji historii pomohlo.

Například se za 30 let více jak o řád rozrostla schopnost laboratorního komplementu podporovat diagnostiku pacientů (z cca 100 parametrů jsme na 1000) a na polovinu se zkrátila doba, kdy lékař výsledky dostane. To vše při o řád nižších nákladech na jedno vyšetření. Je to bezesporu i zásluhou našich informačních systémů.

Vedení pacientské dokumentace a její sdílení v rámci poskytovatelů je na úrovni, o které jsme na začátku jen snili. Dopad na kvalitu péče se špatně odhaduje, ale například zkrácení doby hospitalizace cca o polovinu znamená, že nemocnice jsou schopny obsloužit dvojnásobek pacientů. Chci říci, že jsme dělali a děláme velmi prospěšnou činnost. Jak pozitivně nás hodnotí trh a jaká je naše pozice je vidět z tržního podílu a z výsledků klíčových výběrových řízení v současnosti.

Moc bych si přál, aby až někdo bude hodnotit dalších 30 let, mohl být také tak hrdý na to s kým spolupracoval a co vše se povedlo.

I proto bych byl rád, abychom se orientovali na budoucnost, průběžně o ní přemýšleli a dělali rozhodnutí, která nás k těm budoucím úspěchům povedou. Jsme sice v IT, které je synonymem rychlosti a pružnosti, ale stejně mne napadá paralela s lesním hospodářstvím, musíme průběžně sázet a kultivovat, aby naši následovníci mohli sklízet.“

 

Ing. Leoš RaibrLeos-Raibr
Výkonný ředitel a jednatel

„S malou odchylkou jsem prošel se STAPREM doposud polovinu cesty k letošnímu 30letému výročí. Pro ryze českou společnost je to úžasný milník a vlastně časově od sametové revoluce největší dosažitelný. STAPRO je stále soukromá, českými majiteli vlastněná a prakticky neustále rostoucí společnost dosahující stále nových a nových cílů. Takových už je v republice pomálu, které dokázaly samostatně přežít vnitřní a vnější krize či obměny managementu. Z úvodu mého startu v Pardubicích si pamatuji několik velmi zajímavých diskuzí nad strategií rozvoje společnosti a jejími cíli. Jedna z nich byla o tom, jak být nejinovativnější společností na trhu nemocničních a laboratorních systémů v regionu a jak si tuto konkurenční výhodu uhájit a ochránit před případným kopírováním či napodobováním. Přes diskuze o právní či nějaké autorské ochraně v právní rovině jsme se dostali k velmi jednoduchému konstatování. „Budeme neustále utíkat.“ Běžet maximální silou a rychlostí, které budeme s našimi zdroji schopni. Než se k nám naše nejsilnější konkurence dostane na dohled, tak my už jsme díky dalším novým rozvojovým projektům mnohem dále. Dopředu nás posouvá určitě touha a potřeba celé řady našich zákazníků dělat věci nově, lépe, rychleji. Procházíme určitě i celou řadou slepých uliček, když jsme první je to třeba, abychom mohli jít neustále dopředu. To je možné jen díky skvělé partě, nyní již stovek lidí, kteří u nás pracují a dávají tomu maximum energie a nic nevzdávají. Ne nadarmo se v celofiremních anketách pravidelně umísťuje pracovní kolektiv a pracovní prostředí na prvních místech. Odvykli jsme si říkat nemožné a vždy hledáme možnou cestu. Bylo to úžasných a rychlých mých 15 let, podobně rychlých firemních 30. Všem, kteří se podíleli na těch minulých velmi děkuji a už se těším se všemi na těch minimálně 30 dalších.“

logo-stapro-30