Prémiová klinika Mediconet

Mediconet je poskytovateľom nadštandardnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vlastných a partnerských zdravotníckych zariadení. Implementácia FONS Enterprise mala za cieľ zefektívniť manažment pacienta, sledovať a vyhodnocovať rôzne typy produktov, kariet a ich časových platností. Ďalším hlavným cieľom bolo podporiť procesy zamerané na pracovnú zdravotnú službu a evidenciu zamestnávateľov a vykonaných preventívnych prehliadok s časovou platnosťou každej prehliadky. Reporting a analýzy dát boli nevyhnutnou súčasťou implementácie diela.