Nemocnica Malacky

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Malacky, ktorá je členom skupiny MEDIREX Group.

Od 1.3.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný NIS novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

  • ambulantná, lôžková a jednodňová starostlivosť
  • rádiologické pracoviská
  • pracoviská rehabilitácie
  • oddelenie centrálnej sterilizácie
  • elektronická komunikácia so SVLZ pracoviskami (Medirex, Medicyt)

Spustenie klientskeho centra plne integrovaného vo FONS Enterprise bude uvedené do prevádzky 1.4.2019.

Súčasťou projektu je nasadenie manažérskeho informačného systému od 1.5.2019, ktorý bude nástrojom pre riadenie nemocnice na sledovanie v oblastiach:

  • ekonomika
  • lieková logistika
  • operačné sály
  • vykazovanie do zdravotných poisťovní