Konferencia INMED 2015

Predmetom tohtoročnej konferencie budú predovšetkým informačné systémy ako nástroj efektívneho zdravotníctva a ako novinka bude akreditácia nielen pre lekárov, ale tiež pre zdravotné sestry.

Konferencia INMED 205 je v poradí 15. ročníkom tejto už tradičnej konferencie organizovanej spoločnosťou STAPRO s.r.o. Tohtoročné sympózium sa uskutoční v dňoch 13.-14. októbra 2015 v Sukově sieň Domu Hudby v Pardubiciach. Táto vzdelávacia akcia bola v roku 2015 uskutočnené podľa Stavovského predpisu ČLK č. 16., a ohodnotená 9 kreditmi. V tomto roku, roku 2015, plánujeme akreditáciu nielen pre lekárov, ale aj zdravotné sestry.

Predmetom konferencie sú predovšetkým informačné systémy ako nástroj zdravotníctva. Zdravotnícka informatika je významnou a v súčasnosti už nevyhnutnou podporou prevádzkových a rozhodovacích procesov v českom a slovenskom zdravotníctve. Za mnoho rokov si konferencia INMED získala obľubu medzi širokou odbornosťou, ale tiež laickou verejnosťou. Najmä v posledných rokoch dosiahla konferencia vysoký spoločenský a odborný význam.

Viac informácii a prihlášku nájdete stránkach konferencie.