FONS Enterprise v nemocnici Lučenec

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Lučenec.

Od 1.8.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný náš vlastný NIS MEDEA novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

  • ambulantná, lôžková a jednodňová starostlivosť
  • rádiologické pracoviská s integráciou na PACS
  • pracoviská rehabilitácie
  • elektronická komunikácia so SVLZ pracoviskami
  • sklady liekov a ŠZM, evidencia spotreby liekov až na pacienta a iné.