PF 2022

Vážení zákazníci, partneri, priatelia,

dovoľte nám popriať krásne Vianoce, predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a síl v tejto neľahkej dobe.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme všetko najlepšie do nového roku.

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.