Vážení zákazníci, partneri, priatelia,

dovoľte nám popriať krásne Vianoce, predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a síl v tejto neľahkej dobe.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme všetko najlepšie do nového roku.

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Call for action: K2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Knowledge Alliances

Project:

612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA

UNIVERSITY-INDUSTRY EDUCATIONAL CENTRE IN ADVANCED BIOMEDICAL AND MEDICAL INFORMATICS (CeBMI)

Biomedical and Medical Informatics (BMI) is a very dynamic field undergoing rapid evolution and  centrally featured in health reforms across Europe.  Emerging technologies in BMI are central to making healthcare more personalised, precise, reliable, safer and cost effective. The increased interest in BMI education and training is leading to transformative trends in creating new educational programs at higher education institutions in Europe offering a BMI degree. New emerging interdisciplinary domains are being added to the curriculum offering additional possibilities and challenges for engineers and system scientists to be involved, but at the same time imposing new demands on core teaching and learning competences.

The development and implementation of the Centre-BMI to support educational process and courses appropriately addresses this pressing and real problem. This Centre will exploit new innovative cloud-based technology to support the creation and delivery of new courses/subjects in BMI that is complex and multidisciplinary. Courses will be offered both at the undergraduate and postgraduate levels to address a wide spectrum of core competency requirements. The Centre will provide an invigorating environment for the cooperation of technical, medical universities, and enterprises in BMI that will provide a pool of supplementary expertise, skills, and competences in this area. Both universities and enterprises’ contemporaneous participation in the project fosters a new trend of integrated medicine and IT educational provision relevant for the definition of an emerging innovative BMI-related professional profile that is well sought after by enterprises. This Centre will be open to other non-consortium partners that would like to be involved in cooperative activities helping to ensure the project’s impact and sustainability.

Organisation name  Country
Zilinska Univerzita v Ziline (UNIZA) Slovakia
Leeds Beckett University (LBU) UK
Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics of the Technical University of Braunschweig (TUB-PLRI) Germany
Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) Italy
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) SPAIN
University of Oulu (UOULU) Finland
Universitat de Valencia (UV) Spain
TELESIG Ltd (TELESIG) Bulgaria
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. (Stapro) Slovakia
Dr. Guido Kaufmann e.K. (DGKeK) Germany
Amnim d.o.o. (Bioanim) Slovenia
Ostravska Univerzita (OU) Czech Republic
Hospital of Zilina (FNsPZ) Slovakia

 

Už vyše roka sa úspešne používajú systémy produkčného radu FONS v Nemocnici novej generácie v Michalovciach (člen siete nemocníc Svet zdravia). Implementované bolo klastrové usporiadanie príbuzných oddelení s plávajúcimi lôžkami, centrálna príprava liekov (CPL) s robotickým balíčkovaním liekov, 2D kódmi a náramkami pacientov, kanban metóda na dopĺňanie ŠZM do skladov, triáž na urgente, OŠE štandardy a celý rad ďalších inovatívnych riešení. Riešenia CPL a kanban sú implementované ako prvé na Slovensku i v Čechách a spoľahlivo zabezpečujú prípravu a distribúciu liekov a ŠZM pre všetky lôžkové oddelenia. Pacient a balíček liekov je identifikovaný čítačkou z náramku a z balíčka liekov.

 

(viac…)

stapro_pf_2020_aktualita_sr

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Lučenec.

Od 1.8.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný náš vlastný NIS MEDEA novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Malacky, ktorá je členom skupiny MEDIREX Group.

Od 1.3.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný NIS novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

Spustenie klientskeho centra plne integrovaného vo FONS Enterprise bude uvedené do prevádzky 1.4.2019.

Súčasťou projektu je nasadenie manažérskeho informačného systému od 1.5.2019, ktorý bude nástrojom pre riadenie nemocnice na sledovanie v oblastiach:

Mediconet je poskytovateľom nadštandardnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vlastných a partnerských zdravotníckych zariadení. Implementácia FONS Enterprise mala za cieľ zefektívniť manažment pacienta, sledovať a vyhodnocovať rôzne typy produktov, kariet a ich časových platností. Ďalším hlavným cieľom bolo podporiť procesy zamerané na pracovnú zdravotnú službu a evidenciu zamestnávateľov a vykonaných preventívnych prehliadok s časovou platnosťou každej prehliadky. Reporting a analýzy dát boli nevyhnutnou súčasťou implementácie diela.

Od roku 2018 začali používať 3 nemocnice TSK (v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave) systémy produkčného radu FONS na svojich klinických a SVLZ pracoviskách, i v nemocničnej lekárni. Okrem iného sa implementujú na oddeleniach a ambulanciách sklady liečiv aj so sledovaním spotreby na pacienta a riadiace informácie manažérskeho systému pre vedenie nemocníc aj pre TSK.

 

Cieľom stretnutia je informovať Vás o súčasnom stave a možnostiach práce v NIS MEDEA, navzájom sa informovať o postupoch pri kódovaní podľa DRG vo Vašich nemocniciach a spoločne pripraviť návrhy ako dopracovať aplikáciu pre komfortnejšie zaraďovanie prípadov podľa metodiky DRG.

(viac…)